Skip to main content
Make Model Body Style Engine Millage Year Price
HONDA CR-V 2012 Honda CR-V SUV 1990.00cc 152000KM 2012 US$ 9,900
2006 HONDA CR-V iL-D 4WD Honda CR-V SUV 2400.00cc 92000KM 2006 US$ 3,500
2010 Fit Honda Honda Fit Hatchback 1330.00cc 80000KM 2010 US$ 3,980
2007 HONDA CR-V Honda CR-V SUV 2400.00cc 120000KM 2007 US$ 3,900
2005 HONDA Airwave Honda Airwave Van/ Minivan 1500.00cc 102300KM 2005 US$ 700
Honda Vezel 2014 Honda SUV 30728KM 2014 US$ 13,000
Honda Vezel 2014 Honda Vezel SUV 1500.00cc 24887KM 2014 US$ 1,430
Honda Vezel Honda Vezel SUV 1500.00cc 7987KM 2014 US$ 14,600
Honda Vezel Honda SUV 1500.00cc 17987KM 2015 US$ 19,900
Honda Fit 2010 Honda Fit Hatchback 1300.00cc 12100KM 2010 US$ 2,389
Honda Vamos Compact Van 2000 Honda Vamos Van/ Minivan 660.00cc 184384KM 2000 US$ 800
2005 HONDA AtcyVan Honda Acty Van Van/ Minivan 660.00cc 125000KM 2005 US$ 3,300
2005 Honda Odyssey Wagon Honda Odyssey Wagon 2400.00cc 92000KM 2005 US$ 2,800
2005 Honda Odyssey Wagon Honda Odyssey Wagon 2400.00cc 92000KM 2005 US$ 1,800